Načrt usposabljanja Praktikum IINačrt usposabljanja Praktikum II

Druga stopnja se vsebinsko in časovno razširi za 50%. Pred sobotnimi celodnevnimi delavnicami bodo predvsem vadbi terapevtskih veščin in delu na sebi namenjeni in dodani še petkovi popoldnevi.
 
Praktikum II tako obsega 380 ur, od tega:
- 180 ur teoretičnega in praktičnega usposabljanja v dvanajstih srečanjih enoinpol dnevnih srečanjih,
- 100 ur samostojnega študija
- 100 ur praktičnega dela s pacienti
 
Poudarek v dodatnih urah pa bo predvsem na preizkušanju in vadbi tako bazičnih kot kompleksnejših terapevtskih veščin - od intervjuja, konceptualizacije, kognitivnih in vedenjskih tehnik, zaključevanja terapije in preventive relapsa do načrtovanja terapije.
 
Program usposabljanja na drugi stopnji med drugim obsega kognitivno-vedenjsko terapijo pri: depresijah, anksioznih motnjah, osebnostnih motnjah, somatskih obolenjih, neustrezni samopodobi, hiperkinetičnem sindromu, kontroli jeze in agresivnosti, na področju svetovanja staršem ter dela s partnerskimi problemi. Tekom druge stopnje so poglobljeno obdelana naslednja področja: kognitivna konceptualizacija, struktura terapevtskih seans, identifikacija evaluacija in modifikacija avtomatskih misli, emocij, vmesnih prepričanj, bazičnih prepričanj, domače naloge v terapiji, dodatne kognitivne in vedenjske tehnike, zaključevanje terapije in preventiva relapsa, načrtovanje terapije ter pristope t.i. tretje generacije: mindfulness, metakognitivna terapija ipd.. Del programa oz. specifična področja se določijo na začetku vsakega usposabljanja glede na potrebe udeležencev oz. skupine.
 
OKVIRNI PROGRAM PO SREČANJIH
 
1. srečanje:
Kognitivna konceptualizacija VKT fobij; Terapija socialne fobije
2. srečanje:
Struktura prve terapevtske seanse; VKT panične motnje
3. srečanje:
Struktura druge in ostalih seans; VKT obsesivno-kompulzivne motnje
4. srečanje:
VKT modeli in terapija GAM; Specifičnosti VKT anksioznosti pri otrocih
5. srečanje:
Problemi pri strukturiranju seanse; KVT tehnike anksioznosti (relaksacija, izpostavljanje)
6. srečanje:
Identifikacija avtomatskih misli; VKTdepresije
7. srečanje:
Identificiranje emocij; VKT depresije pri otrocih in mladostnikih
8. srečanje:
Vedenjska aktivacija; Ocena samomorilnega tveganja; Vadba VKT tehnik v terapiji depresije
9. srečanje:
Kognitivne intervencije: Evaluacija avtomatskih misli, Reagiranje na avtomatske misli
10. srečanje:
Vmesna prepričanja; Partnerski odnosi
11. srečanje:
Bazična prepričanja; Nizko samospoštovanje
12. srečanje:
Ostale kognitivne in vedenjske tehnike; Obvladovanje jeze
13. srečanje:
Domače naloge; Agresivnost pri otrocih in mladostnikih
14. srečanje:
Imaginacija, delo z mentalnimi slikami; Notranje pogojevanje
15. srečanje:
Hiperaktivnost; Tehnike instrumentalnega pogojevanja
16. srečanje:
Zaključevanje terapije in preprečevanje povratna simptomov; Tehnike reševanja problemov
17. srečanje:
Načrtovanje terapije; Skupinska KVT
18. srečanje:
VKT osebnostnih motenj
 
Pred izpitom se lahko udeleženci odločijo za dodatno (fakultativno) delavnico za pripravo na izpit.(19. srečanje) PRIPRAVA NA IZPIT
 
 
 
 
 

Drustvo-vkt.org © 2023 - vse pravice pridržane - all rights reserved
 
Izdelava strani v sodelovanju z inštrukcije, inštrukcije matematike, inštrukcije angleščine, inštrukcije fizike, inštrukcije kemije, jezikovni tečaji, tečaji angleščine, tečaji nemščine, tečaji francoščine, rešene vaje, rešene naloge, vaje in naloge z rešitvami