logo VKT
01.02.2021
Izobraževanje za zdravstvene delavce in sodelavce


V društvu za VKT Slovenije objavljamo razpis za izobraževanje, namenjeno zaposlenim v zdravstvu (zlasti diplomiranim medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom, delovnim terapevtom, logopedom, dietetikom in socialnim delavcem), kjer zahteve po kakovostni in učinkoviti obravnavi posameznika narekujejo neprestano izpopolnjevanje in dopolnjevanje strokovnega znanja ter hkrati tesno sodelovanje strokovnjakov različnih profilov.

Cilj dvodnevnega izobraževanja je pridobiti specifična znanja s področja vedenjskih in kognitivnih terapij, uporabna na področju zdravstva oz. kliničnega dela, seznaniti se s socialnimi spretnostmi in načeli učinkovite komunikacije ter različnimi sprostitvenimi tehnikami in njihovo uporabo v specifičnih situacijah.

 

Več informacij o samem izobraževanju in postopku prijave pa lahko preberete tukaj.

Lepo vas pozdravljamo - ekipa DVKTDrustvo-vkt.org © 2021 :: vse pravice pridržane :: all rights reserved :: izdelava strani   inštrukcije, inštrukcije matematike, inštrukcije angleščine, inštrukcije fizike, inštrukcije kemije, jezikovni tečaji, tečaji angleščine, tečaji nemščine, tečaji francoščine, rešene vaje, rešene naloge, vaje in naloge z rešitvami